Om oss

SveBo Fastigheter AB är ett gemensamhetsägt fastighetsbolag mellan Svenstigs Fastighets AB och VärnaBo Fastigheter AB, därav namnet SveBo Fastigheter.

Svenstigs Fastighets AB
Svenstigs är ett familjeägt bolag i Värnamo. Bolaget har Värnamo och Gislaveds kommun som verksamhetsorter och bedriver där verksamhet inom fastighetssektorn. Detta för att bland annat tillgodose Svenstigs Bil AB:s behov av lokaler.

VärnaBo Fastigheter AB
Bolaget har Värnamo som verksamhetsort och bedriver där verksamhet inom fastighetssektorn. För närvarande är efterfrågan på bostadslägenheter i Värnamo relativt hög. Med tanke på att staden är i tillväxtsfas, med en förväntat hög befolkningsökning, torde detta innebära att bostadsefterfrågan kommer att bestå under den närmaste tiden.

SveBo AB Fastigheter

Box 110

331 21 Värnamo

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter